أخر الاخبار

روايه أسيرة الشيطان جيساك الفصل ال 19 و20 و21

 

روايه أسيرة الشيطان جيساك الفصل ال 19 و20 و21

روايه أسيرة الشيطان جيساك

 الفصل التاسع عشر

 للكاتبه فاطمه حجازي 


•19•


• { کْنِتٌ آعٌتٌقُدٍ آنِ آلَحًيَآهّ مًظُلَمًهّ وٌخِآوٌيَهّ وٌلَکْنِ لَمً آکْنِ آعٌلَمً آنِهّآ مًجّردٍ بًدٍآيَهّ لَحًيَآهّ آجّمًلَ وٌآسِعٌدٍ حًيَآهّ ربًآنِيَهّ عٌآمًرةّ بًذِکْر ﷲمًعٌآکْ آنِتٌ مًنِذِ ظُهّوٌرکْ بًحًيَآتٌيَ وٌآنِتٌ قُلَبًتٌهّآ رآسِآ عٌلَيَ عٌقُبً وٌغُيَرتٌ مًعٌآنِيَ آلَحًيَآهّ بًدٍآخِلَيَ جّعٌلَتٌنِيَ آشُعٌر وٌآحًبً وٌآنِآکْنِتٌ مًنِغُلَقُهّ هّآوٌيَهّ فُيَ آلَدٍنِيَآ لَيَسِ لَيَ مًعٌنِيَ وٌلَآ وٌجّوٌدٍ سِوٌآ ذِآتٌيَ وٌشُکْلَيَ وٌجّمًآلَيَ وٌکْمًآلَيَ آلَذِيَ طِلَمًآ فُتٌنِتٌ بًهّ آنِيَ قُآدٍرةّ عٌلَيَ تٌغُيَر حًيَآتٌيَ وٌلَکْنِ فُشُلَتٌ تٌجّآهّلَتٌ آهّلَيَ وٌآصّدٍقُآئيَ آنِسِآنِهّ آنِطِوٌآئيَهّ لَذِآتٌهّآ فُقُطِ وٌلَکْنِ آنِتٌ غُيَرتٌنِيَ کْلَيَآ جّعٌلَتٌنِيَ آشُعٌر بًقُيَمًهّ آلَحًيَآهّ وٌقُيَمًهّ آلَنِآسِ مًنِ حًوٌلَيَ آلَمًتٌعٌلَقُيَنِ بًوٌجّوٌدٍيَ وٌيَهّمًهّمً آمًريَ آنِتٌ جّعٌلَتٌنِيَ آريَ آلَحًيَآهّ بًمًعٌنِيَ دٍيَنِيَ جّمًيَلَ حًقُآ کْنِتٌ بًعٌيَدٍهّ آخِذِتٌ بًآآيَدٍيَ وٌآنِآ آلَيَوٌمً لَآوٌلَ مًرةّ بًحًيَآتٌيَ آقُفُ آمًآمً آلَلَهّ لَآصّلَيَ وٌلَآذِکْر آلَلَهّ حًقُآ آنِآ سِعٌيَدٍةّ لَآنِيَ شُعٌرتٌ بًآلَآمًآنِ آلَذِيَ کْنِتٌ آفُتٌقُدٍهّ مًنذُ زٍمًنِ آسِمًکْ آذِآنِ وٌآنِتٌ حًقُآ کْنِتٌ لَيَ آذِآنِ لَآيَقُآذِيَ مًنِ غُفُلَتٌيَ وٌآبًتٌعٌدٍيَ عٌنِ آلَلَهّ وٌآنِذِآريَ بًآلَآقُتٌرآبً مًنِ آلَخِطِر مًنِ کْثًرةّ آلَمًهّآجّرهّ آشُعٌر بًتٌحًسِنِ حًيَنِ بًدٍآتٌ تٌعٌلَمًنِيَ کْيَفُ آقُرآء فُيَ آلَقُرآنِ آلَکْريَمً وٌکْيَفُ آسِبًحً وٌآذِکْر آلَلَهّ وٌکْيَفُ آصّلَيَ حًقُآ آنِتٌ غُيَرتٌ حًيَآتٌيَ آنِآ طِلَمًآ آحًبًبًتٌکْ مًنِذِ ظُهّوٌرکْ بًآآحًلَآمًيَ حًتٌيَ ظُهّوٌرکْ بًوٌآقُعٌ حًيَآتٌيَ آنِتٌ سِبًبًآ مًنِ عٌنِدٍ آلَلَهّ لَخِلَآصّيَ وٌنِجّآتٌيَ مًنِ شُر مًلَعٌوٌنِ کْآنِ سِيَجّنِيَ عٌلَيَ وٌيَضيَعٌ مًنِيَ آخِرتٌيَ وٌمًآتٌبًقُيَ لَيَ مًنِ آدٍمًيَتٌيَ وٌلَکْنِ آنِآ سِآآظُلَ آحًبًکْ حًتٌيَ تٌنِتٌهّيَ آنِفُآسِيَ وٌتٌنِتٌهّيَ مًنِ آلَدٍنِيَآ قُصّتٌيَ  وٌسِآآظُلَ آحًکْيَ لَلَعٌآلَمً عٌنِ مًنِ حًوٌلَنِيَ وٌغُيَرنِيَ بًفُضلَ ربًيَ وٌمًنِ حًقُآ کْآنِتٌ مًعٌهّ قُلَبًيَ وٌسِعٌآدٍتٌيَ.... 


• ♡♡♡♡رآيَلَآ دٍيَلَيَسِکْ♡♡} 


• آغُلَقُتٌ رآيَلَآ مًذِکْرآتٌهّآ آلَتٌيَ کْآنِتٌ تٌکْتٌبً بًهّآ کْلَ مًآبًدٍآخِلَهّآ مًنِ شُعٌوٌر وٌکْآنِهّآ تٌخِرجّ نِآبًدٍآخِلَهّآ لَتٌحًرر قُلَبًهّآ وٌعٌقُلَهّآ مًنِ آلَفُکْر و آلَآحًسِآسِ وٌلَکْيَ تٌجّعٌلَ قُصّتٌهّآ تٌصّلَ لَلَنِآسِ کْآذِکْرهّ مًنِ حًيَآتٌهّآ وٌمًآمًرتٌ بًهّ لَکْيَ لَآ تٌقُعٌ بًآلَخِطِآء مًرةّ آخِريَ وٌکْيَ تٌجّعٌلَ کْلَ مًآ يَقُرء قُصّتٌهّآ لَآ يَقُعٌ بًمًآ وٌقُعٌتٌ بًهّ وٌآنِ آلَحًيَآهّ لَنِ تٌقُفُ عٌلَيَ مًوٌقُفُ سِئ آوٌ حًيَآهّ سِيَئهّ قُدٍ مًررنِآ بًهّآ مًسِبًقُآ لَکْنِ آلَحًيَآهّ سِتٌظُلَ مًسِتٌمًرةّ دٍآئمًآ وٌلَکْنِ بًوٌجّوٌدٍ آلَلَهّ فُيَ حًيَآتٌنِآ سِتٌبًقُيَ آجّمًلَ وٌآسِمًيَ وٌسِتٌکْوٌنِ فُيَ آمًآنِ وٌسِکْيَنِهّ وٌرآحًهّ وٌرضآ نِفُتٌقُدٍهّمً وٌلَکْنِ نِحًنِ غُآفُلَيَنِ آنِ کْلَ ذِآلَکْ فُيَ آلَتٌقُربً مًنِ آلَلَهّ سِبًحًآنِهّ تٌعٌآلَيَ آنِ آلَلَهّ قُريَبً 


• اذان : قولتي ايه مسمعتش قولي تاني كدا 


• رايلا: مقولتش حاجه احم طب اروح اشوفهم ليكونو عايزين حاجه 


• اذان: خدي هنا هو ايه الي اشوفهم سمعتك علي فكره 


• رايلا: احمرت وجنتيها خجلا انا انا كنت اقصد بس 


• اذان:  وانا كمان عايزك بحياتي تتجوزيني يارايلا 


• رايلا:  اتكسفت ايه انت قولت ايه انا سمعت صح وضحكت 


• اذان:  ايه قولت حاجه غلط بقولك تتجوزيني 


• رايلا:  امم هفكر وضحكت وطلعت تجري ودخلتت جو القصر وطلعت تجري علي اوضتها وهي طايره من الفرحه 


• اذان:  ابتسم انا حاسس انها هتوافق يارب توافق واستاذن وخرج ركب العربيه وفي طريقه للقصر علشان يرتاح بس كان مبسوط وهو ماشي وقف في اذدحام سيارات في اشارة مرور وهو كان مشغل قران في العربيه 


• ظابط رامي:  رخصك بدل مااحب"س"ك وضحك 


• اذان:  رامي وحشتني ولااا اانت هتعمل ظابط عليا فكك من الشويتين دول انت وحشني جدا والله بس زعلان منك علشان من ساعه اخر مرة في المشوار المنيل دا وانت مزورتنيش ولا مرة 


• رامي:  لا انت الي مقطع السكه اووي ماانت مش بيهون عليك ترفع سماعه التليفون طه قالي ان بالك مشغول ياعم الله يسهلك بقي مين قدك دلوقتي متنساش تعزمني بقي علي الفرح 


• اذان:  قريب ياصحبي قريب قول انت بس يارب فك السكه انت بس الجو زحمه اووي ربنا يكون في عونك داانت اكيد تعبان والله قلبي معاك ياصحبي 


• رامي:  معايا بردو ماشي ماشي يلا روح شوف طريقك وانا هخلص شغلي واعدي عليك بليل نقعد مع بعض شويه انت حقيقي وحشني 


• اذان: وانت اكتر حقيقي خلاص ياصحبي هستناك يلا سلام وركب عربيته وكانت  الاشارة فتحت وروح علي البيت وطلع علي السلالم واخد شاور وخرج وهو بينشف شعره وبيغير هدومه جات رساله علي التليفون 


• |رساله... من طه...|

• (اذان تعالالي حلا بسرعه في بيت امي بسرعه ارجوك ياصحبي مستنيك متتاخرش....) 


• اذان:  استر يارب وفتح الدولاب وطلع بدله سمراء وسكارف اسمر والجذمه السمراء ولبس هدومه وسرح شعره وقال وهو بيرش برفان ربنا يجيب العواقب سليمه يارب اما اشوف في ايه هو انت علي طول كدا اخبارك منيله بس يارب يكون خير يارب ولبس الساعه واخد السبحه والمصحف الي دايما في جيبه مش بيفرقه ابدا 

• وربط رباط الجذمه واخد المفاتيح وقفل النور الغرفه واغلق الباب خلفه ونزل علي السلالم ياام سالم معلش نضفي الاوضه انا رايح مشوار سريع كدا وراجع وهتعبك ياامي معايا معلش كركبتها شويه 


• ام سالم:  حاضر يااذان بيه لسه بتقولي ياامي يابني مع اني الداده بتاعتك من لما كنت صغير 


• اذان:  باس راسها انتي ربتيني بعد امي الله يرحمها ومقدرش انسي ابدا انك متخلتيش عني بعد امي وفضلتي ترعيني لحد ماكبرت وبقيت راجل وانا حقيقي بعتبرك ام ليا مش الداده بتعتي 

• ام سالم: ربنا يكرم اصلك ياابني ويجبر بخاطرك ويسعدك زي ماانت كدا دايما جابر بخاطري 


• اذان:  تسلميلي ياامي انا كمان بعت لباقي الخدم يجيو لان هيفضلو في ايطاليا يعملو ايه وانا هستقر هنا خلاص 

• وهتفرحي باابنك قريب ان شاءلله 


• ام سالم: ياحبيبي ياابني عمرك ماحسستني بغيابك ابني سالم قلبي وجعني عليه اووي من ساعه مافرقني وانا كنت حزينه علي فراقه لكن انت عوضتني غيابه ومش عامل فرق بينا 


• اذان: عيونه دمعت وهتفضلي امي وهفضل ابنك لحد مااموت باس ايديها يلا ياامي كدا كدا الحرس موجودين برا لو في حاجه او محتاجه اي حاجه اطلبي وهما هيجيبوهالك ماشي يلا في حفظ الله ورعايته 


• ام سالم: تسلم ياابني خيرك مغرقني والله وكفايه جبرك لخاطري عندي بالدنيا روح انت مشوارك ومتشلش همي في حفظ الله ياحبيبي

• وركب العربيه وطلع علي بيت والده طه 

• وشاف الاسعاف بتاخد والده طه ومصدوم ونزل وقفل الباب العربيه وجري علي طه 

• انت كويس ياطه طب خليهم يسبقو واركب معايا نمشي وراهم يلا متنحش هنفضل مع الاسعاف يلا 


• طه: مليش غيرها في الدنيا ياازان خايف اووي لتسبني داهي الي ليا في الدنيا ومش هستحمل تفارقني 


• اذان: اهدي ياصحبي انا جمبك انت مش لوحدك انا روحت فين هفضل في ضهرك العمر كله وان شاءلله والدتك تبقي بخير واحنا مش هنسيبها يعني كلنا معاك ياصحبي وتليفون اذان رن الووو ايوا مين وبيدخل يمين ووقف قدام مستشفى وطه نزل بالعربيه وجري مع امه ازان روح ياطه وانا ثانيه وهحصلك 


• ايوا يارامي دي والده طه بس في المستشفي واحنا 


• رامي: ايه مستشفى  ومعرفتنيش طب اقفل اقفل انا جاي ابعتلي اللوكيشن المكان يلا بسرعه في مسدج يلا ياازان وانا جاي في السكه 


• اذان:  طيب اهدي انا موجود اهو مستنينك وبعتله اللوكيشن وقفل التليفون ولدي المفاتيح للسياس يركن العربيه في البركنج بتاع المستشفي وراح وراه اذان وقفه مدير المستشفي:  استاذ حضرتك جاي مع الحاله 104 


• اذان: ايوا هي كويسه طمني يادكتور في حاجه 


• بلغوني انها محتاجه عمليه فورا ومحتاجه 


• اذان:  اه فهمت اتفضل البطاقه المصرفيه وشوفو الازم واعمله الحاله تهمني جدا وارجو الاهتمام يعني بيها ويريت تتعامل احسن معامله. 


• الاستقبال:  تمام يافندم تحت امرك كل شئ تمام 


• مدير المستشفي: خلاص يااستاذ..! 


• اذان: اذان اسمي اذان اهلا بحضرتك هي في غرفه رقم كام 


• الدكتور داني: استاذ اذان صح انا شوفت حضرتك في محاضره اسلاميه بس في استراليا صح 


• اذان: اه كان فعلا عندي محاضره هناك اهلا بيك 


• الدكتور: انا حقيقي من اشد معجبينك كلامك بيدخل القلب علي طول انا اسلمت حقيقي بسبب كنت في محاضرة من محاضراتك الاسللميه وحبيت دين الاسللم جدا وعرفت قد ايه انه رحمه وسماح ومغفرة وعرفت يعني ايه اسلام والفضل ليك من بعد ربنا انا حقيقي اتشرفت برؤيتك النهاردة معلش ممكن اتصور معاك اصل زوجتي هتفرح جدا انك كنت عندنا هنا في المستشفي البيت كله بيحبك والله 


• اذان: اه طبعا ياخبر انا اطول بس من فضلك بجد كنت جاي مع الحاله 104والست دي زي امي تمام ارجو منكم عمل الازم 


• الدكاترة: دي في عيونا دي زي امنا تمام اتفضل انت استريح لانها في العنايه دلوقتي لما تطلع هنطمنك ان شاء الله عليها 


• طه:  شكرا ياصحبي مش عارف اقولك ايه طول عمرك سند ليا في الدنيا وعمرك مااتخليت عني ابدا 


• اذان: والله عيب عليك تقولي الكلام دا داانا اخويا يابني مش بس صحبي ربنا يديمك ليا ياصديق العمر 


• رامي: بياخد نفسه من الجري طه طمني ماماتك بخير ايه الي حصل قولولي 


• اذان: اهدي ان شاء الله خير هي في العنايه دلوقتي وباذن الله هتبقي بخير احنا مستنين اهو ادعو ياجماعه يارب 


• رامي: اجمد ياصحبي طه متبقاش ضعيف كدا احنا معاك 


• متشلش هم ان شاء الله  خير وكلهم قاعدين علي اعصابهم

• وخرج الدكتور من العمليات وكلهم راحو عنده ها يادكتور طمنا 


• الدكتور:  الحمد لله عدت مرحله الخطر ونقلناها لغرفه تانيه تقدرو تشوفوها لكن بعد 4ساعات مش دلوقتي خالص 


• اذان: شكرا يادكتور تعبناك معانا بجد شكرا وقغدو جمب طه اهدي بقي اهو اطمنت عليها وهتبقي كويسه اهدي وكل شئ هيبقي تمام 


• طه: حقيقي مش عارف اقولكم ايه علي وقفتكم جمبي ربنا ميحرمني منكم ابدا وحضنو بعض ودخلو غرفه والدته وطه باس راسها وايديها وبيبكي لو كان حصلك حاجه كنت هموت ياامي بحبك اووي مليش غيرك 

• بعد اسبوع وهما مع طه مفرقهوش يوم 


• جات رساله علي تليفون اذان  من رايلا 

• (رايلا... انا موافقه ♡♡♡) 

• يافرج الله اخيرا مش مصدق وفرح جدا 


• طه: انت عرفت منين ياعم ان امي هتخرج انا لسه ملحقتش اقولك 


• اذان: الف حمدلله علي سلامتك ياامي بس طه طلع بيحبك اووي اذاي خضتينا عليكي والله 


• والده طه: ربنا يكرمكم يابني ويذيدكم من فضله ونعمته انا عرفت الي عاملته مع طه عمري ماهنسي وقفتكم جمبه في شده حقيقي ونعمه الصداقه ربنا يديمكم لبعض ♡♡ 


• اذان: ابشركم انا بقي بخبر حلو بمناسبه خروج مامتك ياطه 


• ايه ايه قول شوقتنا هاا ماتنطق 


• اذان: انا هتجوز رايلا.... 


• طه: وربنا كنت حاسس مبارك ياصحبي والله فرحتلك والمغفلين هيزيدو واحد ههههه 


• اذان: قال يعني مراتتكم الي منكده عليكم اتنيلو داانتو غرقنين في العسل ههههه انتم سبقتوني  وانا هلحقكم بقي يلا مغفل مغفل انا راضي ههههه 


• رامي: ماشي ياعريس الله يتمملك علي خير ياصحبي 


• والده طه: والله ياابني لنا مزغرطالك لوللولولولولوليي 


• طه ورامي وازان: هههههه صحتك طيب خلي الزغروطه لما طه الصغير يشرف مش هو خلاص اهو مراتك قربت تولد ياطه 


• طه: اه فاضلها 3شهور ويجي ولي العهد الصغنن وربنا لاسميه اذان علي اسمك ياصحبي 


• رامي: وانا يعني مش في الموضوع ولا ايه عمالين توزعو كدا اسامي ونسيته ان سبوع ابني الجمعه الجايه ياان"دال 


• اذان: ياخبر صحيح ياعم جاين الله متشلش هم هتلقينا جاينلك 


• طه: هبقي عم ياجدعان هههههه سميه طه بقي 


• رامي: داانا اسميه جعفر ههه 


• طه: اعوذ بالله دا هيكره نفسه قبل مايتولد حرام عليك 


• رامي: ههههه فصلتني خلاص صعبت عليا هسميه طه 


• (♕بعد شهرين ♡. يوم الفرح♡.. رايلا ♡اذان♕ ) 


• ...(في الاوتيل الساعه سبعه).... 


• اذان: ايوا يارايلا هااا خلصتي ولا لسه 


• رايلا: اه خلصت اهو انت هتيجي تاخدني امتي 


• اذان: انا طالع اهو كلهم في القاعه تحت مستنين اميرة قلبي الي هتنور الدنيا  بفستانها الابيض هموت واشوف القمر بتاعي انا 


• رايلا: ضحكت متستعجلش دلوقتي تطلع وتشوفني 


• طه: انت ياعم ايه الشياكه دي كله لا عريس عريس مش اي كلام 

• اذان: مش لوحدي الي عريس النهاردة انا وليل 


• طه: بصراحه حركه انها هي واختها في يوم واحد حركه جامده بجد لا برافو 


• ليل: توت ياروحي ها خلصتي ولا لسه وطالع جمب اذان وبيكلمها في التليفون يلا وحشتيني متشوق اشوفك اووي 


• اذان: هتقولك اصبر متستعجلش دلوقتي تطلع وتشوفني 


• ليل: وتيا بتقوله كدا في التليفون فضل يضحك طيب طالع اهو سلام وقفل معاها وانت بقي عرفت منين انها هتقول كدا هههه 


• اذان: مش هي واختها في الاوضه يبقو بيتفقو علينا يامعلم اصل رايلا لسه قايلهم وضحك ههه 


• ليل: اممم بيتفقو علينا من اولها كدا طب وماله تعالي نتحد طيب ونعدي اليوم دا ههههه يابو نسب 


• اذان:  وماله ياصحبي ومد ايده وسلمو علي بعض يلا نشوف الاخوتين المتحدين دول فوق احسن يتفقو علينا تاني وايامنا مش هتعدي علي خير هههههه 


• ليل: يلا بينا ههه 


• طه: طيب اطلع هات عروستك وانا تحت في القاعه علي ماتجبوهم من الجناح فوق 


• اذان: طيب ماشي وخليك مع مراتك متسبهاش شكل الحمل تعبها خليك جمبها ماشي 


• طه: متقلقش امي معاها اهو وبعدين رامي بيه مراته لسه بتلبس البيبي وجاين اهو  وحمد بردو جاي هو ساره في السكه متقلقش كله تمام ياصحبي 


• اذان طالع يجيب رايلا هو ليل طالع يجيب تيا 


• تيا: ياربي دااجمل يوم في حياتي انا وانتي في يوم واحد هييييي مش مصدقه دانا طايرة من السعاده 


• رايلا: شوفتي والله انا خليت اذان يقنع بابا بالفكره دي بس تعرفي انا كمان مبسوطه جداا وهما بيضحكو وبيكلمو 


• الباب خبط... تك تتاتكتكتك  واذان وليل طالعين علي السلم الاوتيل بيضحكو ويتكلمو سوا انهم هيطلعو شهر عسل هما الاربعه ورايلا رايحه تفتح وفضلت تكح ومخنوقه وفجاه وهي بتمسك مقبض الباب...... 

• (!♕...... يتابع....... ♕!) 


• فاطمه_حجازي


• اسيره_الشيطان_جيساك


 أسيرة الشيطان جيساك الفصل العشرين للكاتبه فاطمه حجازي 


•20•


• {کْنِتٌ آرکْ فُقُطِ بًآآخِلَآمًيَ کْنِتٌ سِآکْنِ بًعٌقُلَيَ وٌخِيَآلَيَ لَمً آکْنِ آعٌلَمً آنِهّ قُدٍ مًر آلَوٌقُتٌ حًقُآ لَآرکْ بًعٌآلَمً آلَحًقُيَقُيَ آنِتٌ حًقُآ وٌآقُفُ آمًآمًيَ وٌقُآدٍمً لَتٌآخِذِ بًيَدٍيَ وٌلَتٌجّعٌلَنِيَ مًلَکْهّ مًتٌوٌجّهّ فُيَ قُصّرنِآ آلَصّغُيَر عٌشُ سِعٌآدٍتٌنِآ آلَآروٌعٌ مًنِ آلَسِکْنِآتٌ آلَريَحً وٌسِحًآبً آلَمًلَيَئهّ بًآلَغُيَوٌمً آنِآ لَمً آکْنِ آعٌلَمً آنِکْ حًقُآ تٌمًلَکْ قُلَبًيَ لَهّذِهّ آلَدٍرجّهّ وٌآنِ حًبًکْ لَيَ بًهّذِآ آلَشُکْلَ يَآآجّمًلَ مًآرآتٌ عٌيَنِيَ لَمً آعٌرفُ آلَحًبً سِوٌآ عٌلَيَ يَدٍيَکْ وٌلَمً آريَ آبًشُجّآعٌهّ سِوٌآ مًعٌکْ وٌآلَسِنِدٍ وٌآلَمًکْآفُحًهّ لَلَنِجّآهّ آلَآ مًعٌکْ آنِتٌ فُقُطِ مًنِ سِکْنِتٌ روٌحًيَ وٌدٍآوٌيَتٌ آوٌجّآعٌيَ وٌجّروٌحًيَ آلَآنِ تٌآتٌيَ لَآتٌآخِذِنِيَ وٌتٌجّلَنِيَ مًلَکْکْ لَلَآبًدٍ وٌمًنِ وٌقُفُتٌ مًعٌيَ حًيَنِ لَمً يَسِآعٌدٍنِيَ آحًدٍ آنِتٌ فُقُطِ مًنِ کْنِتٌ لَيَ آلَقُوٌةّ وٌقُتٌ ضعٌفُيَ کْنِتٌ لَيَ آلَحًيَآهّ عٌنِدٍ آلَمًوٌتٌ آحًبًکْ حًتٌيَ تٌتٌقُطِعٌ آنِفُآسِيَ وٌتٌذِهّبً روٌحًيَ مًنِ جّسِدٍيَ آبًقُيَ دٍآئمًآ بًجّوٌآريَ وٌلَآ تٌتٌرکْ يَدٍيَ حًتٌيَ يَنِکْسِر فُيَ يَدٍکْ سِوٌآريَ....} 

• ♡♡♡رآيَلَآ دٍيَلَيَسِکْ♡♡♡..... 


• امسكت مقبض الباب وجدت امها تبكي بفرح لرؤيه بناتها الاثنتين وهما بفستان فرحهم وكانو بمنتهي السعاده فبكت الام وهي تحتضن ابنائها 


• والده رايلا: كم كان لي جوهرتين في بيتي ولم اشعر بفقدان احدهما حين غيابك يارايلا امك 

• وتوت الصغيرة اتذكر كم كنت ارعاكي واضفر شعرك واطعمك في فمك والعب معكي انتي رورايلا وحين ذهبتم لاول مرة المدرسه كم كنت سعيدة اصبحتم كبيرتين وكم كنت جميلات منزلنا نوري في طريقي كنت لي دوائي حين تعبي صوتكم العذب في اغانيكم لي ودالعكم حين تخطئون حتي لا اعاقبكم واضعف امام رقتكم لاني لما اقدر علي ان امسكم او اجعلكم تبكون ابدا كم هو صعب فراقكم بعيدا عني البيت سينطفئ بعد غيابكم ولكن لتنيرو منازل اخري يااشتاق اليكم ياملكاتي الصغيرات كم كبرتم ورائيتكم اجمل عروستين بالكون وبكت الام بشده 


• رايلا: امي وقبلت يدها كم احبك بشدة لا تقلقي ستظلي معانا دائما نحن لن نفترق ابدا اذان لن يمنعني عنكي ابدا فهو يحبك انتي وابي بشده وهو رجل صالح وسيكون زوجا مثاليا عظيما لي وسااكون له الزوجه المطيعه المحبه الام والصديقه كما كنتي تعاملي ابي علي الاحترام والمعاونه والتقدير ساافعل ذالك سااجعلك فخوره بي ياامي كما كنتي تفخرين بي دائما سااظل كذالك 


• تيا: امي وبكت انا ايضا احبك واوعدك اني سااكون افضل اما كانت يوما مثلك وانتي ورايلا ستظلون قلبي وحبي الاول امي الاولي وامي الثانيه اجمل واصغر ام كانت قط لي حتي الان انتي يارايلا لم تحسسيني انك اختي الكبري بلا شعرت وانك اما لي ثانيه وحين رحلتي بعيدا شعرت بالوحدة وكاني فقدت امي وهي موجودة لكن الحمد لله اننا اجتمعنا سويا مرة اخري انا سعيدة سااكون اصغر عروس بالبيت واختي اجمل واحلي عروس بالبيت ايضا لم اصدق ان سيكون فرحنا في يوما واحد ياللهي كم انا سعيده جدا هييييي ودخل الاب عليهما 


• والد رايلا: ماشاء الله حوريتين من الجنه تبارك الله جمالكم لا يوصف تذكراني بطفولتكم حين مشيتم اول مره وحين ذهبتم للمدرسه لاول مره ثم الكليه ثم الان اجمل عروستين بالكون انا سعيد حقا في كم سعادة بداخلي لا يوصف مع انه جاء امراء غيري لياخذو بناتي مني كم اشعر حقا بالغيرة ولكن سعيد لرؤيت حورياتي سعداء مع من اختاره قلبهم لم افرض عليكم يوما احد ولا اي شئ ولكن كم سينكسر قلبي لرؤيتكم تغادرون منزلي الذي لم تخرجه منه منذ طفولتكم كم صعب علي ترك فلذه كبدي وحدقه عيني التي اري بها يدي اليمني واليسري يتركوني ويغادرون منزلي بعد كل تلك الاعوام ودمعت اعيونهم جميعا واحتضن الاب بناته واوالدتهم بحب وحنان وهو مبتسم لعله يكون اخر حضن يجمع بيننا فاانا لم افرقكم يوما كم من الصعب ترك قلبي وروحي يتركوني ويذهبو لغيري هكذا كم سااشتق لضحكه رايلا بالبيت وعزفها علي البيانو كل صباح وجلب القهوه لي مع الجرائد والاطمئنان علي وتنهد الاب بالم وكم سااستاق لمشاكسه حلوتي الصغيرة توت حين تاتي لتقبل وجنتي ومقالبها ونكاتها وجنانها وحركاتها التي كانت تفقدني صوابي وتجعلني اري الحياه دائما باامل جديد وتفائل البيت سيفقد بصره حين ترككم له 


• والده رايلا: ديليسك كفايه كدا انت تعبان اهدي هما يعني مش هيمشو. خالص ودي سنه الحياه البنت تكبر وتنور بيت جوزها زي بالظبط اختارتك وسبت اهلي ودنيتي وحياتي علشان انت كنت كل حياتي وزي ماربناهم وكبرناهم هما كمان يكملو حياتهم مع الي قلبهم اختاره وبكرة يخلفو يجيبولنا احفاد يملو علينا البيت سعادة وبهجه بس انت بقي خليك كدا عجوز انا لسه صغيرة 

• والد رايلا: ضحك ارائيم امكم لن تتغير ابدا ستظل جوهرتي الياقوتيه مهما مر الزمن سااظل ارها بعين اول مرة احببتها فيها امراة كامله بالحب والحنان والدفء ومسح دموعه والان هيا اسلمكم لمن سمتلك قلوبكم للابد ويسعد اروحكم وستكونو سعداء مثلي انا وامكم وقبلو يدي والدهم طبعا ياابي لن يكون حبنا الاول سوا انت فقط نحن نحبك بشده ياابي انت من علمتنا كيف نحب بااخلاص وملئت قلبنا دفء وسعادة وعلمتنا كيف نكون سعداء كنت لنا الظهر والعون في الطريق الحياه وكنت ايضا لنا الصديق المحب بلا مقابل وعلمتنا معني العطاء والوفاء وامسكو الفتيات بذراع ابيهم وكانو كحوريتين في يدي حارسهم ليسلمهم لمن يقدر الجوهرتين املاكه يسلمها لاخرين لحافظ عليهم ويحميهم من الحياه وهذه هي سنه الحياه. 


• اذان وليل جمب بعض في اول الممر ومنتظرين من سرقت قلوبهم بحماس ومحبه وجاء الاب ومعه الياقوتتين الراقيات وقبل راس رايلا وسلمها لاذان وقال له 


• والد رايلا: اعطيتك اغلي مااملك حقا لم يكن عندي اثمن ولا اغلي من هذه الجوهرة بحياتي 


• اذان: انها بعيوني وقلبي ولن اخذلك ابدا ياعمي انها اغلي من عمري كله هي ساكنه الروح البال والخيال وهي من ستكون لي ملكه علي عرش قلبي متوجه فوق راسي وامسك بيدها وابتسم لها بهدوء وهي ابتسمت بخجل 


• والد رايلا: سلم تيا ل ليل اعطيتك افضل واغلي ماكان لي بعمري كله حافظ عليها ولا تجعل ماستي تبكي بعمرها يوما كن لها الرفيق والحبيب قبل الزوج فاانا لم اجعلها تبكي ابدا يوما اجعلها في عقلك وقلبك هي وصيتك من رسولك الكريم احفظ الوصيه جيدا وارعوهم انتم الاثنين  رايلا تيا اذان ليل اتمني لكم اجمل التهاني والسعادة 


• ليل:  انها نفسي للحياه ياعمي ستكون روحي قبل قلبي ابنتك ستكون ابنتي الصغيره قبل زوجتي لاتقلق عليها هي بعيوني وفوق راسي وان بكت يوما فسيكون لفراقي للحياه ولكن ارجو منك ان لا تجعلها تبكي ان رحلت 


• تيا: وضعت يدها علي فمه ارجوك ياليل متقولش كدا بجد قلبي بيوجعني 

• ليل:  سلامته انا اسف وباس راسها وابتسمت بخجل 


• جلسو علي مقاعدهم هما الاثنين وكانو سعداء هم الاربعه كان اجمل فرح اقام في المدينه وكانو في منتهي السعادة 

• قامو هما الاربعه ليرقصو سويا رقصه الهادئه وكانو في عز رقصهم والاضواء موجهه نحوهم غمز ليل لاذان واذان شاور له واخذو يركضون ليل واذان ومعهم رايلا وتيا وتيا بتبص لرايلا وتضحك وركبو سيارات كعربات الاميرات وكل عربه بها واحده رايلا واذان وليل وتيا وكانت العربه بها اربع احصنه والاهل والمعازيم يضحكون ويذهبون ورائهم بالسيارات وذهبو عند البحر وكان الماذون هناك 


• وكتبو كتابهم هناك علي الشاطئ وكان هناك طائرتين تلقي الورود الحمراء من السمراء علي رايلا وتيا والاختين يقفزون من السعادة وسلمو علي اهلهم وظهر امامهم ممر من الورود والشمع بداخل الرمال ومشو الاختين عليه وبعدها وجدو ياخت كبير ركبو فيه والياخت كان مزين بالورود البيضاء والانوار وطلعو لفوق المركب لقو شموع وموسيقي وورد بكل مكان وظلو يرقصون ويضحكون والياخت يمشي بهم بالمياه ويشاورون لاهلهم من بعيد حتي اصبحو بااعماق البحار واخذ كل واحد زوجته وقام برفعها بين ذراعه ونزلو بهم للغرف وانغلقت الابواب


• رايلا: اذان انا مش مصدقه بجد كل دا علشاني بجد انا في منتهي السعادة واكتر لقته عجبتني بتاعه البلالين الي طيرناها بعد كتب الكتاب بجد طول عمري كنت بحلم بكدا ان يكون ليا زوجي الي بحبه مع بعض في كون لوحدنا بعيد عن كل الناس

• اذان: قبل يدها اعيش واسعدك ياريلاتي انا بحبك عمري ماقولتهالك علشان مكنتش عايز اقولها غير لزوجتي بس وهي بين ايديا انا الي مش مصدق انك بين ايدي ومعايا كنتي ليا حلم وكنت لازم احققه عرفتك في فترة صغيره لكن دخلتي قلبي وخطفتي روحي وقبل راسها انا عايش حياتي كلها بس علشان اسعدك وبس وشالها بين ايده ولف بيها وقالها بحبك بصوت عالي وهي فضلت تضحك 

• ووضعها علي الفراش بهدوء واقترب منها واغلق النور وذهبو بعالم اخر عالمهم الخاص المشتعل بالحب والمشاعر المتبادله بينهم متجردين من كل شئ حتي وليجتمع القلوب وتوحد الروح مع الجسد ليصبح جسد واحد وروح واحدة

• تيا: احم طب بص انا تعبانه وايه اليوم كان جميل وكل حاجه بس متجيش جمبي والله هعيط والم عليك الناس 


• ليل: ناس مين يامجنونه احنا في البحر طب اهدي طيب انا جيت جمبك انا بعيد اهو الله 


• تيا: طب اطلع برا بدل ماارمي نفسي في المياه بقولك اهو 


• ليل: فضحتينا اهدي بقي مش عارف والله متجوز واحد صحبي انا وزعل ووخرج برا وهو مضايق 


• تيا: زعلت انها زعلته وراحت تصالحه

• خرجت وراه ليل انا اسفه بجد مقصدش ازعلك بس انا خايفه اول مرة ابقي انا وانت لوحدنا سمحني ممكن متزعلش 


• ليل: حبيبي انا مقدر والله بس حبيت اسيبك علي راحتك 

• انا عمري ماهجبرك علي حاجه ولو عايزاني امشي في مكان تاني هعمل كدا المهم تبقي راضيه 


• تيا: لا مش هتنام في حته برا خلاص بقي قلبك ابيض الله 


• ليل: امال انزل انام جوا المياه يعني حرام عليكي اصرفي الولد الي جواكي دا مش عارف انا لسه الكابتن بتاعي بردو 


• تيا: ضحكت انت لسه فاكر انت قلبك اسود اووي خلاص بقي يلا ادخل جوا 


• ليل: وهدخل عادي كدا مفيش ياحبيبي حتي بس يلا مش مهم ياكابتن خلاص ههه وشالها وهي اتخضت 


• تيا: ااه نزلني علشان خاطري نزلني والنبي ياماما نزلني 


• ليل: تؤ تؤ مش هنزلك وقفل الباب وراه وقفل النور وذهبكو بعالمهم الخاض وهي ابتسمت بخجل  

• ليل: طب اخرج طيب ولا ايه 


• تيا: لا خليك متخرجش وضحكت بخجل 


• ليل: انا بقول كدا بردو وضحكو هما الاتنين وتحررو من الكون وذهبو بعالمهم الخاص مليئ بالدفء والحب المتبادل بينهم لتوحيد الروح والجسد ليكون واحد فقط • جيساك: منهار بيكسر في كل حاجه حواليه لاااا مش ممكن هو يمتلكها ويتجوزها ويجعلها اسيرة لحبه وعشقه وانا محطم محطم وحيد زليت نفسي علشانها وفي الاخر تختاره هو وتسبني انا الي عشقتها ولا علشان هو انسان زيها وانا كائن تاني 


• جيزابيل: ارجوك اهدي انا محبش ابدا اشوفك كدا ارجوك اهدي انت بجد بتوجعلي قلبي كل ما اقول قلبي هيقسي عليك واكرهك ارجع احبك اكتر وانت حولت معاها حاولت ترجعها معرفتش ربنا جعلنا ملعونين وهي اختارت تبقي من عبادة الصالحين هي اختارت الجنه الي اتحرمنا منها مش جهنم الي اتخلقنا منها فوق بقي هي بقت اسيره اذان مش اسيره الشيطان جيساك  تعرف مين كان اسيرة جيساك طول المده دي وانت غافل عنها انا ياجيساك انا اسيرتك اسيرة عشقك الي كان ليا مجرد لعنه انكتب عليا اعيش في نار حبك لغيري وانا ابي من دمك ومن اهلك فضلت انسيه عليا ليه يااخي داانا حبيتك حب محدش حبه لحد من المحبين في حبهم لبعض ليه كل مره ادوس علي قلبي واحاول انساك مش عارفه وبكت ونزلت علي الارض بنكسار كان كل الي في ايدي اني اعشقك وبس واديك السند لما تبقي محتاجه ابقي الايد الي تطبطب عليك وقت وجعك وانت لما بتبقي فرحان ببقي مبسوطه حتي لو هيبقي علي حساب سعادتي ونفسي انا حبيتك اكتر بكتير اكتر من حبك لايفانجلين كانت بتيجي وتحكيلي عن قصه حبكم العظيمه وانا كنت بنزف واموت بالبطيئ بدمر مع كل لمسه بتلمها لغيري مش رايلا ابي كانت بتتالم كنت انا الي بصرخ من جوايا كل يوم كانت بتصرخ فيه بسببك كنت انا بصرخ معاها من الوجع والالم 

• انت حبك وجعني اكتر مااسعدني عشت كل السنين دي اتمناك في حياتي لكن انت مشوفتنيش مشوفتنيش انا هبعد عن حياتك خالص وربنا يسعدك مع الي تحبه وختاره  بس صدقني مبقتش قدرة استحمل وجع اكتر من كدا طقتي خلصت خلاص اتحطمت اكتر منك 


• جيساك: جيزابيل... 


• جيزابيل: اسكت ارجوك متنطقش اسمي هضعف وارجع احن ليك واحبك تاني سبني في حالي بقي 


• جيساك: قومها من علي الارض ووقفها قدامه مسك دقنها ورفعه لفوق وقالها تتجوزيني يابنت عمي 


• جيزابيل: اس ايه قولت ايه انت بتقول كدا علشان مشفق عليا صح قولي 


• جيساك: لا علشان بحبك ياجيزابيل وعمري ماهلقي حد يحبني زي ما بتحبيني دورت كتير علي الحب وكنت بتقوليلي بس كنت اعمي اطرش مش سامع فضلت طول عمري ابحث عن الحب الحقيقي وهو قدامي طول الوقت انا فيا كل حاجه وحش"ه ممكن تسمحيني اني اذيتك بالشكل دا ونبداء حياه جديده  مفيهاش حزن ولا وجع ولا الم فيها حب وسعاده وبس هاا قولتي ايه 


• جيزابيل: فقدت وعيها وهو امسك بها وندا علي والده الحقني ياابي بكلمها فقدت الوعي حد يساعدني افوقها 


• وفتحت عيونها وهي بتبصله وبتقوله جيساك انت بتتكلم جد صح 


• والد جيساك: علي ايه انت قولتلها ايه خالها اغمي عليها اوعي تكون زعلتها تاني قوليلي هو زعلك تاني 


• جيساك: لا مزعلتهاش قولتلها اني عايز اتجوزها بس كدا 


• والد جيساك: بصدمه ايه انت بتهزر معاها ولا بتقولها كدا وخلاص 


• جيساك: هو في ايه النهادرة هو كل شويه يجي حد يقولي انت بتتكلم جد ولا بتهزر ياجدعان بهزر 


• جيزابيل: بتهزر يعني بتلعب بيا وخبطته في كتفه وكانت ماشيه 


• جيساك: خدي هنا يامجنونه لا داانا مصدقت فوقتي بهزر معاكي لا طبعا انا بكلم بجد ها موافقه ولا اغير رائي وابويا اهو 


• جيزابيل:  طبعا موافقه معلش بقي ياعمي سمحني دا حب سنين طويله اووي وحضنت جيساك جامد وعيونها دمعت 


• جيساك حضنها وضحك يامجنونه بحبك  وبحب جنانك خلاص يابابا صعبت عليا هتجوزها وخلاص شفقه وضحك هههه 


• جيزابيل: ياعمي خليه يبطل رخمته دي 


• والد جيساك: ميبقاش ابني لو مرخمش عليكي معلش هنقول ايه المهم الفرح الاسبوع الجاي مبروك 


• جيساك: يباركلك ياوالدي اموت فيك وانت متعصب ياجميل وغمز لجيزابيل وضحك 


• جيزابيل: جريت وهي بتضحك ومش مصدقه ودانها • بعد مرور اسبوع تم اقامه فرح جيساك وجيزابيل

• وكانو سعداء جدا وبيرقصو ومبسوطين وكانت جيزابيل السعادة مش سيعاها وكان جيساك مبسوط ولكن شرد في رايلا عمري ماهنساكي هتفضلي في قلبي بس انا دلوقتي قلبي مع الي اختارتني مش الي بعاتني وفضلت انسي عليا

• وانتهي الفرح والعريس اخد عروسته علي بيتها الجديد 

• جيساك: اعيش وسعدك طول عمري يازوجتي ياحبيبتي 


• ورايلا في غرفتها قدام مرايتها وبتسرح شعرها اذان متنساش تجيب معاك  المصحف نسيته برا علي الكرسي مكان الصلاه ولو خلصت صلاه ابقي شيل المصليه ياروحي معلش وانا خلاص اهو شويه وهخلص علشان نلحق ننام شويه قبل صلاه الفجر ياحبيبي 


• اذان: في المصلي الي هو عامله في البيت حاضر ياحببتي متغبيش بس قدام المرايا كتير ماشي 


• رايلا: حاضر ياقلبي وفجاه باب الاوضه اترزع جامد والدخان ملئ الغرفه ولمضه النور تنير وتطفئ ورايلا وضعت يدها علي قلبها ولكن بداخلها سكينه قلبها عامر بذكر الله اصبحت قويه مؤمنه وليست كما كانت في السابق وظهر جيساك من المرأه وهو ينادي رايلا... 


• رايلا: اااااه وصرخت و..... 


• ....... يتابع.........


• #فاطمه_حجازي 

• #اسيره_الشيطان _جيساك روايه أسيرة الشيطان جيساك الفصل الحادي والعشرين الاخير للكاتبه فاطمه حجازي•21•


{ماكانت انفاسي وروحي تتنفس والهواء ينطلق بداخلي كنسمات عليله كما كانت في القرب منك انت معني السعادة لدي كم اشعر بالارتياح والسكينه بجوارك وكان الحياه قررت ان تعطي ذالك القلب المحطم قدرا من الحب والدفء والسعادة علي يدي انسان نقي وتقي مثلك اري فيك ملكا كنت ارغب به حين طار بااجنحته علي حصون قلبي المعتم لمسح غبار وقسوه الايام من علي ويعطي الامل والود بكل شجن ويعطر زهره الهافيتي السوداء الحزينه ويجعلها بيضاء جميله كما كانت سابق عهدها نقيه خاليه من الالم والوجع مليئه بالسعاده.♡} 

.... رايلا. ديليسيك♡♡} 


• رايلا : ترتجف انت عايز مني ايه ابعد عني انا حياتي مستقره وسعيدة اخرج منها بقي مش عايزة اشوفك في حياتي تاني انت دمرت حياتي مرة ومش هسمحلك تدمرها تاني انا بحب اذان وبس فاهم 


• جيساك : انا مش جاي اازيكي صدقيني كنت عايز اقولك شكرا بجد عارفه يارايلا لولا الي حصل واني اخدتك وانتي هربتي اه اتازيت واتوجعت مرتين علي فقدانك وفقدان ايفانجلين زوجتي الي شبهك وكاني خسرتها مرتين بس مش جاي اتكلم في حاجه بس لولاكي ولولا اصراري عليكي مكنتش شوفت حب بنت عمي ولا فوقت لنفسي انتي ضربتيني كف علي وشي فوقني وعرفني قيمه الحياه واني مهما حولت اكسر قاعدة الحياه الي اتوجدنا عليها مش هعرف انا حبيتك بس اكتشفت الي بتحبني بجد اكتر ماانا حبيتك وقولت مقدرش اخسرها عارف اني شيطان مش انسان وان جوزك في الزمن دا زي الملاك بس انا بقولهالك المرادي اختيارك كان صح اه متستغربيش من ان شيطان بيقولك كدا انا اه وحش وشرير ومكار وكذاب ومخادع وفيا كل الصفات البشعه الي ممكن تتخيليها بس عندي قلب وبحس وبحب ولما بدائت احب بنت عمي الي معملتش حاجه في حياتك غير انها تحب كائن فاشل محطم بيدور علي حب وهمي اختلقه في خياله وصدق نفسه انه ممكن يبقي حقيقه انه يخلي بشريه تحبه غصب عنها ودمع جيساك وبكي انا مش هازيكي تاني واوعدك مش هتشوفيني تاني في حياتك لاني حقيقي وجدت حبي الحقيقي الي من دمي ومن عشيرتي وشبهي شياطين زي بعض كنت غلطان لما فكرت ان ممكن شيطان يتجوز ملاك زيك علشان كدا سائر مكنش يستهلك بس اذان ملاك زيك اسمحيلي اضمك اخر ضمه وبعدها انا عارف انك بقيتي قويه وتقدري تحرقيني وعارف اني بمجرد رحيلي هتحصني نفسك يذكر وصلاه وقران ومش هتخليني اقربلك ولا ازيكي واذان فعلا هيحميكي اتمنالك السعاده مع الي قلبك معاه 


• رايلا: بصتله وهي مشفقه عليه جيساك انا عمري مشوفت شيطان وعنده مشاعر مش هقولك غير بتمنالك حياه سعيدة مع زوجتك وبكره لما تبقي اب وعندك طفله اكيد مش هتحب ان تقع في حب انسي وتمر بنفس تجربتك ابعد عن عالمنا وخليك في عالمك وبتمنالك السعادة من قلبي تتهني ببنت عمك سلام ياجيساك ومقدرش اضمك لن حضنك ملك بنت عمك ياجيساك انا حضني مالك اذان جوزي حبيبي وبس بس تقدر تسلم عليا 


• جيساك:  ابتسم شكرا يارايلا وسلم عليها واذان فتح الباب وجيساك اختفي 


• اذان: جري عليها رايلا انتي كويسه ياحببتي قلقتيني كنت مدي ايديك وبتتكلمي مع مين 


• رايلا: دا ماضي محبش اتكلم عنه ابدا خلينا في الحاضر اعتبره حسابات قديمه في سجلات مركونه كانت بتتصفي بس وصلت لاخر السجل واتقفل الحساب وحضنته انت دلوقتي الحاضر ومعاك هيبقي المستقبل بوجودك هيبقي أجمل من بعد ربنا سبحانه وتعالي بحبك يااذاني في كل كياني 


• اذان: وانا بعشقك يارايلاتي يااجمل ما رايت بحياتي 

• يلا علشان نصلي العشاء سوا 


• رايلا: يلا ياحبيبي انا الحمد لله متوضيه انت متوضي 


• اذان: طبعا ودي محتاجه سؤال


• بعد مرور 3 اعوام.... ♡ • رايلا: يااذان شوف اسراء فين مش لقيها احسن يكون حصلها حاجه 


• اذان: سوسو حبيبه بابا روحتي فين ياعيوني 


• اسراء:   انا هناااا بااا 


• اذان: قلب ابوكي مين اجمل بقي انتي ولا بنتك مش عارف انا محتار احب مين فيكم انتي حته من قلبي وانتي حته من قلبي ههههه 


• رايلا: دا بجد يعني انا اغير بقي لا حبني انا اكتر مليش دعوي ولوت بوقها 


• اذان: انا اقدر مااحبكيش دا لو يوم عدي وحبي ليكي قل ثانيه يبقي اموت اهون عليا 


• رايلا: واضعه ها علي فمه اوعي تجيب سيرة الموت تاني بعد الشر عليك ولما تسبني احب مين دلوقتي 


• اذان: هو مشكلتك تلقي مين تحبيه ماشي ياستي راضي وشالها اشوف انا حوار الحب دا المهم الهانم الكبيرة تدخل ترتاح كفايه كدا في الجنينه الشمس تتعبك 


• رايلا: ههههه طب نزلني طيب وروح شيل بنتك 


• اذان: ماانا شيالها اهو مش انتي بنتي بردو انتي الكبيرة 


• رايلا: صح وانت حبيبي وابني وجوزي وكل حياتي ربنا يديمك في حياتي يااجمل نعمه ربنا انعم عليا بيها ونزلها اذان وباسته في خده صحيح بابي ومااماي وتيا وليل معزومين عندنا النهارده 


• اذان: ينورو ياحبيبه قلبي اهلك هما اهلي وكدا كدا طه ومراته ورامي واحمد كمان جاين وكل واحد طبعا جاي بمراته وعياله 


• رايلا:  الله وماله ومين بقي الي هيعمل اكل لكل دا انا مش هطبخ لوحدي بقولك اهو 


• اذان: ومين قالك هتطبخي لوحدك وانا روحت فين لما اخلي القمر دا كله يعمل كل دا لوحده هو انا معنديش قلب لا طبعا استني ام سالم 


• ام سالم: نعم يااذان بيه اوامرني يابني 


• اذان: خلي بالك من اسراء بس علشان انا والمدام ورانا حرب في المطبخ فضحكت رايلا 


• ام سالم:  عيوني دي حفيدتي دي بنت الغالي عمري ماكنت مصدقه اني هعيش واشوف ولادك يابني ياحبيبي 


• اذان ورايلا باسو ايديها وراسها انتي هتفضلي امنا دايما 


• ام سالم: ربنا يحفظكم لبعض ويديم سعادتكم وحبكم لبعض ياولاد ويذيدكم موده وحب ورحمه يارب لحد مااشوف اسراء عروسه كدا هي كمان وراحت تشيل اسراء من علي الارض في الجنينه وطلعت بيها لفوق 


• اذان: ها جاهزة مسكت السكينه والمعلقه جاهزه واخدها في حضنه وفضلو يضحكو وبداءو يجهزو الي هيعمله ويطبخو سوا 


• عند تيا وليل 


• تيا: ياليل شوف ابنك مش مبطل عياط سكته علي مخلص الاكل 


• ليل: مش قولتلك ياحببتي اجبلك حد يساعدك في البيت انتي بتتعبي اووي 


• تيا: ياحبيبي والواحدة تحس انها ملكه في بيتها ازاي لما تجيب الي تخليها قاعدة ومش بتعمل حاجه انا بحب اكلك باايدي دا اولا واتشعلقت في رقبته وبحب اعمل كل حاجه لوحدي وبعدين علشان تعرف انك متجوز ست بيت شاطره مش واحد صحبك  وضحكت 


• ليل: اخدها في حضنه ورفعا علي رخمه المطبخ وجاب تميم ابنه وقالها امسكي ابنك كدا انتي وكفايه عليكي كدا 


• تيا: انت الي هتكمل الاكل وبعدين متنساش اننا مهزومين عند رايلا النهاردة انا بس بعمل علشان تتغدا وكدا كدا هنتعشي هناك 


• ليل: عارف علشان كدا عامله اكل خفيف فاهم ماانا هكمله بقي وانتي اتفرجي علي الشيف جوزك الي هيبهرك دلوقتي 


• تيا: ياخوفي ت"ول"ع في المطبخ ههههه 


• ليل: لا ياستي متخفيش المهم روحي البسي انتي واجهزي وانا هطفي علي الاكل ياروحي واخلص باقي الشغل في المطبخ واجهز اهو اسلي نفسك علي ماتلبسي تيمو 


• تيا:  باسته من خده ماشي ياروحي باي وشكرا بجد لانك مقدر كل حاجه بعملها ليك في حياتي وعلي مساعدتك ليا صدقني انت احسن زوج بالدنيا كلها بحبك ياليلي 


• ليل: وانا بموت فيكي ياتوتي احلي توت في الملكوت 


• تيا: هههه حلوة عجبتني 


• ليل: وماله كويس  يلا بقي روحي البسي بسرعه ومتتاخريش علشان بتوحشني ياتوت قلبي 


• تيا:  وانت كمان بتوحشني ياروحي حتي وانت معايا وطلعت فوق وهي شايله تميم علي ايديها 


• ♕♕عند سائر وسمر ♕♕• سائر: سمر تعرفي اني  بحبك اووي بجد حبيتك بجد جدا انا الحمد لله بقيت انسان تاني والفضل لله وانتي وابني طبعا تيسير قلب ابوه دا 


• سمر: وانت كمان حبيبي ياسائر ربنا يديملي وجودك مااما والعيله عندنا عزمينا عندهم النهاردة فاايه خد شاور كدا واجهز بسرعه علشان هنروح هناك وكدا وهما بيحبوك اوي 


• سائر: وانا كمان بحبهم جدا  كفايه انهم جابلولي اجمل زوجه بالدنيا 


• تيسير: بابا ماما بتتكلمو في ايه ومبتسم.. 


• سائر: جدك عزمنا عندهم النهاردة ابسط ياعم عارف انك بتحب لمه العيله 


• تيسير: طبعا هو في اجمل من لمه العيله وحضن ابوه وامه وكلهم مبتسمين وسعداء ايه دا دا ليلي بتعيط هروح اشوفها واجي تعرف يابابا احسن حاجه في الدنيا نك يكون ليك اخت صغيرة بحس اني ابوها مش اخوها وانها مسئوله مني انا احميها واسعدها وافسحها لما تكبر واجبلها هدايا تفرحها ااكلها اكله حلوه احكيلها عني وتبقي سري وابقي سرها ماانا ليلي مش هبقي اخوها الكبير بس لا وهبقي ابوها وحبيبها وسندها وظهرها 


• سائر: ودا يسعدني جدا ياحبيبي ربنا يديمكم لبعض ايوا هما دول اولادي الي ابقي فخور بيهم واحبهم يعلمو اولادهم الحنيه وان الانسان في الحياه لازم يبقي سند وظهر وحمايه للي معاه مش يبيعوه ويتخلي عنه ولازم يقف معاه في مواقفه الصعبه الشديده قبل العاديه السعيده اسالني انا عارف دا كويس اوي.. 


• سمر: خلاص بقي ياسائر هون علي نفسك ماضي وفات المهم الي جاي واولادك طالعين حنينه علي بعض وسند وامان لبعض دا شئ يسعدك وينسيك اي هم الحياه صدقني كلها هموم ومشاكل المفروض احنا الي بنحلي ايامنا بالحب والموده والرحمه المحبه بينا منقفش لبعض علي كلمه او موقف نعدي لبعضنا الحياه احلي من اننا نشيل هم حاجه المفروض الهم الي نشيله هم تقصيرنا مع ربنا هم ازاي نسعد الي حوالينا لان من اسعد نفسك ان تسعد من حوالك 


• سائر: صح ربنا يقدرني واقدر اقدملكم السعادة يلا اجهزو 


• تيسير: حاضر وانا هجهز ليلي علي ماتلبسو وتجهزو يلا 


• .. ♕عند جيساك وجيزابيل♕
• جيزابيل: عيالك مطلعين عيني التؤام دا صعب اوي ياجيساك بجد بيعيطو مع بعض ويضحكو مع بعض وشكل بعض هههه وتحس انهم بيتكلمو في وقت واحد هتجنن 


• جيساك: معلش بقي انتي الي بتحبيني بذيادة اعمل انا ايه

  وبعدين ماانتي قمر اهو ليليان وديكسي مدقينك في ايه مش   عارف ماهما ولد وبنت قمرات اهو ياسلام وبعدين بحبهم     وبعشق زنهم كفايه انهم منك ياروحي وبعدين دا منظر اب اصلا هههه 


• جيزابيل: لا مش اب قمر ياخواتي عسل حته من قلبي ممكن كدا يعني بس خد شيلهم بقي علي مااجهز علشان منتاخرش علي عمي 


• جيساك: صحيح دا كان قايلي انه عزيمنا النهاردة نسيت خالص طب يلا بقي علشان دا لو اتاخرنا مش بعيد يرجمني اكتر ماانا رجيم هههههه يلا البسي وانا هلبس الاولاد. 


• والد جيساك: سمعتك هااا اتلم بدل مااظبطك بجد ومتتاخرش 


• مسك جيساك السماعه: مش تقولي انك علي الخط كنت كح حتي  بنجهز اهو مش هنتاخر جهز انت بس الدنيا لاني هلعبك شطرانج والمرادي ههزمك مليش دعوي 


• والد جيساك: بتقول كدا وبترجع تعيط وانت بتخسر انا مش عايز اقرص عليك 


• جيساك: لااا كان زمان هتشوف 


• والد جيساك:  طيب انا عايز اشوف يابو لسان طويل يلا مستنيكم سلام 


• جيساك: سلام.. 


واتجمعو الكل في بيت رايلا واذان وفتح اذان الباب 

ورايلا نازله من علي السلالم كانت زي الملايكه بفستان ازرق طويل وشعرها البرتقالي الكيرلي واسراء علي ايديها ولبسه فستان لون مامتها وشعرها نفس اللون ونزلت تجري اسراء جدووو تيتا خالتو توتاااا 

حضنوها وكانو مبسوطين واذان فضل يسلم علي اصحابه وكانت والده رايلا وتيا ومعهم زوجات اصدقاء اذان وبيحطو الاكل برا في الجنينه علي الترابيزه الكبيره وفضلو يرصو الاكل

وهما مبسوطين وقعدو وكل زوجه قاعده جمب جوزها والاولاد بيلعبو سوا حواليهم 


♕♕عند سائر وسمر  ♕♕♕

كانو عند عائله سمر ومبسوطين وبيحطو الاكل وبيضحكو 


سائر:  باس ايد سمر يسلملي وجودك في حياتي 


سمر: بصتله يااحلي واحن زوج في الدنيا 


تيسير: ياسيدي ياسيدي علي الحب ايوا محدش قدكم انتو

2

سمر: اتكسفت اتلم ياولد ىورح شوف ليلي فين 


تيسير: ماشي ماشي انا بس بحب انكشكم كملو كملو ههههه 


سائر: طب امشي ياخفيف وبطل رخامه وخد الاكل دا معاك وانت طالع بالمرة


تيسير: حاضر يارتني ماجيت.. 


سائر: شوفتي ههههه ابنك يلا المهم هخدك انا وانتي وتيسير وليلي رحله جميله بكرة علي البحر وعايزكم تنبسطو 


تيسير: لسه ممشتش هيييي رحله تسلم يااحسن بابا في الدنيا ياليلي ياليلي هوروح اقولها وراح يبلغها 


سمر: هه ضحكت ربنا مايحرمنا منك ابدا ياحبيبي 

واتجمعو هما والعيله وكلو سوا وبهد ماكلو وخلصو اكل 

تيسير بابا انت عارف اللمه دي محتاجه ايه 


سائر: ايه يالمض قول. 


محتاجه صورة للذكره يلا الكل يجمع كدا خد ياعم محمد صورنا كلنا 


وراح تيسير جمب ابوه وامه وليلي اخته والعيله واتصورو سوا ♕♕عند جيساك وجيزابيل♕♕والد جيساك: احفادي القمر انتم شبه والدكم كدا ليه مفيش حد شبهي يلا مش مشكله يلا كلو وفضلو يكلو ويضحكو سوا 


جيزابيل: بتبص لاجيساك تعرف عمري ماحبيت في الكون قد ماحبيتك انت الحب اتخلق علشانك وبس 


جيساك: ياجيزابيل هل من الحب كونه حبا لو لم يكن اليكي وكم من شوق وحب في نظره عينيكي ولسانك الذي لا يهوي سوا نطق ارق وجمل مالديكي لاجلي وحبك لي جعلني متيم بكي وجعلتي الحجر يرق اليكي والسلام في خجلك واحمرار وجنتيكي والحرب في شعله مشاعرك والاقتراب اليكي والنظر بعينيكي تسوي الف كلمه عشق تحكي اليكي ♡♡♡ 


جيزابيل: جيساك مش عارفه اقولك ايه غير بحبك اوى 


والد جيساك: بس داانا اسجل اللحظه دي بصورة تذكاريه للزمن

احنا بنتجمع كل يوم  يلا كله يتجمع كدا 


جيزابيل شايله ليليان وديكسي شيله جيساك واتجمعه الملك بعت الخادم يصورهم واتجمعو كلهم العيله واخواته والدته واصورو سوا وهما مبتسمين واخدو الصورة وعلقوها علي حائط القصر وجيزابيل مالت براسها علي كتف جيساك وفضلو باصين للصورة ومبتسمين وبيبصو لبعض بحبك ياجيساك بحبك ياقلب حيساك. 

... ♡♕عند رايلا واذان♕♡.... 


بعد ماخلصو اكل جريت تيا وجابت الكاميرا يلا الكل يجمع هنا ووقفو والاطفال قاعده علي الارض الكل السيدات قاعده علي الكراسي والرجاله واقفه ورائهم كل زوج حاطط ايده علي كتف زوجته واولدهم قعدين علي الارض قدامهم وظبطت الكاميره وجابو كرسي جمبهم لام سالم وقالولها صدقينا الصورة مش هتبقي حلوه من غيرك وظبطت التيمر تيا وجعت مكانها بسرعه يلااا الكل يضحك وضحكو والصورة كانت جميله جداااا

وعملوها برواز كبير في قصر اذان وليل ووالد تيا ورايلا وكل واحد علق نفس الصورة في قصره ولكن رايلا اخدت الصوره صغيره وحطيتها في مذكراتها وفتحت القلم وكتبت اجمل نهايه ممكن كنت اكتبها في اخر سطور حكايتي ومذكراتي 


وكتبت في الصفحه الي قدام الصورة 

«هكذا تكون انتهت قصتي هنا قصه الم ولكن انتهي بحياه جديده كلها حب ودفء واهم حاجه العائله فهي سبيل النجاه لافضل حياه قد تكون قصتي ومامررت به شئ مؤلم لكن الايمان والصبر واليقين يصنعون المعجزات. 

انا اكتب قصتي لكي كل من يقرء قصتي من بعدي ينتبه ويحذر مما مررت به في حياتي وايضا يتعلم منها ان الصبر حقا مفتاح الحياه ومهما مررنا من صعاب فالشده لا تدوم ولا يسكن في البيت سوا الحب والموده والرحمه والاحترام وان مهما ظل الالم والوجع سيذهب وطلما نور الشمس ياتي بعد كل فجر ستكون السعادة والحب موجود لا تجعلو انفسكم عرضي للتهلكه والضياع افيقو وجاهدو للوصول والتقرب لله فما رايت من التقرب سوا العطاء والحب والسعاده والرضا و الراحه 

اتمني اكون اسعدت كل من قراء قصتي واتمني ان يتعلم ان مهما كان الحز ن موجود فالسعادة قادمه لا محاله اجعل قلبك مفعم بالامل والحياه وحب الله ستجبر وتسعد وانا وجدت سعادتي مع ربي حبيبي و حبي اذان واخيرا ابنتي حبيبتي وعائلتي وانتم ابحثو عن حبكم وسعادتكم ستجدوها حولكم ولكن تيقنو ان الامل موجود دائما لا محال والغد دائما مشرق

وهكذا انتهت رحلتنا اليوم واتمني لكم حياه سعيده مع من يملئ حياتكم بالسعادة ويعطي الامل  لاروحكم ويوقظ اجمل ما بداخلكم ويرشدكم الي النور احبكم واتمني ان تكون قصتي كانت جميله وانبتت اثرا طيبا في نفوسكم واغلقت رايلا مذكراتها وراحت لازان واغلقت الباب وراءها..... ♡♡♡ 


#بقلم:فاطمه_حجازي♡♡

#اسيرة_الشيطان جيساك ♡

للتحميل البرنامج القصص اضغط هنا 👇👇👇

  1. (مكتبة المجد للقصص)

لاتنسي تقييمنا 

للتواصل 👇👇👇👇

يُمكنك الانضمام لقناتنا على التليجرام

  1.  (من هنا)

او متابعه علي الفيس الحساب الشخصي

 ماجد فادي

  1.  (من هنا)

او متابعه جروب الفيس

  1.  (من هنا)
لتوصل مع الكاتبه فاطمه حجازي 
تعليقات